Tropikmässans regler för utsällare

REGLER FÖR MÄSSAN

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Malmö Tropikmässa:

Samhällets krav

Att följa samhällets olika regler om tillstånd mm är ditt eget ansvar som säljare. Vi förutsätter att du själv kontrollerar vad som gäller för dig och dina djur. Den som bokat bord på mässan är ansvarig för alla djur på sina bord och för att alla medhjälpare följer reglerna för mässan.

Tropikmässan prioriterar  följande:

Med behållare avses nedan alla burar, lådor, akvarier etc. där djur hålls under mässan.

Djurskydd

Med tanke på samhällets intresse för våra mässor är det viktigt att visa att vi kan hantera djuren på ett bra sätt. Tänk till lite extra så att det både blir bra för djuren och trevligt att se på för besökarna. Följande krav gäller på våra mässor:

Förpackning/hållande

Giftiga djur

Ryggradslösa djur

Ovanstående krav gäller inte ryggradslösa djur. Dessa skall ändå hanteras så att ett gott djurskydd upprätthålls och kraven ovan kan då i tillämpliga delar ses som riktlinjer för hur man bör göra för att hålla djuren på ett lämpligt sätt.

Kraven för giftiga arter gäller dock även för ryggradslösa djur.

Regler vid försäljning av foderinsekter på Malmö TropikmässaRegler vid försäljning av foderinsekter på Malmö Tropikmässa På grund av att det under tidigare mässor rymt insekter som orsakat stora saneringskostnader och mycket besvär för Slagthusets verksamheter kommer mässan nu med regler för hanteringen av foderinsekter.

Utställare skall vid incheckning meddela om försäljning av foderinsekter kommer att bedrivas.

Alla insekter skall vara säkert förpackade vid ankomst. Syrsor och andra insekter som hoppar eller flyger får inte packas om inom lokalerna.

Inga insekter får ställas upp på borden före dem är inspekterade av mässans personal.

Hussyrsor (Acaheta domestica) och andra insekter som är klassade som skadeinsekter eller kan befaras sprida sig i inomhusklimat är inte tillåtna.

Mässan förbehåller sig rätten att avvisa försäljning som inte uppfyller ovanstående krav.

Undantag


Trivselregler

Information

Djur som ej är tillåtna för privatperson i Sverige: Primater, Rovfåglar, Rovdjur (Carnivora) med några undantag, vildfångade djur utom fisk och ryggradslösa djur, kräftor, europeiska fåglar (oklar regel)

Länkar:

Jordbruksverket, allmän information:

www.sjv.se

L 80, regler för hur sällskapsdjur skall hållas och säljas:

http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001872/DFS_2005-08.pdf

L 5, regler för transport av djur:

http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001835/DFS_2006-09.pdf

Artskyddsförordning, svenska regler för hotade arter mm, innehåller bilaga N och n med särskilda krav:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.HTM

EG 338/97, regler för handel med hotade arter, europeiska CITES-regler

http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=sv&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1997&nu_doc=338&type_doc=Regulation

EG 407/2009, artbilagor till ovanstående, bilaga A – D, VIKTIG!!!

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:123:0003:0061:SV:PDF

Skötselråd

http://www.terrariedjur.se/?page=caresheet

 

 

Det mesta av ovanstående innehåll är med tillstånd kopierat från Tropikföreningen Amazonas.